BUSINESS SERVICE
BUSINESS SERVICE

ISO 9001 TS 16949 - systemy zarządzania - doradztwo biznesowe Poznań


Systemy zarządzania - doradztwo biznesowe Poznań TS 16949 ISO 9001
BUSINESS SERVICE - (doradztwo biznesowe Poznań) wdraża następujące systemy zarządzania;
System zarządzania jakością wg ISO 9001 - doradztwo biznesowe Poznań; TS 16949 ISO 9001 
System zarządzania środowiskowego wg PN-N 14001 - doradztwo biznesowe Poznań    

System ekozarządzania i audytu środowiskowego wg EMAS,    

System zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem pracy wg OHSAS 18001,    

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001 - doradztwo biznesowe Poznań,  

System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności PN-N 22000 HACCP BRC IFS,   System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-N 27001,    

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami NATO wg AQAP,    

System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg VDA,    System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg QS,  

 System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949,    

System zarządzania jakością w przemyśle, gazowym i petrochemicznym wg ISO/TS 29001,

System zarządzania energią wg ISO 50001,    \System zarządzania jakością w laboratoriach wg ISO 17025,    

System zarządzania jakością wyrobów medycznych wg ISO 13485,    

Systemy zarządzania jakością w spawalnictwie wg ISO 3834,    

Systemy zarządzania jakością dla wytwórców konstrukcji metalowych wg ISO 1090.

---------------

Każda organizacji rozpatrywana jako system zawiera następujące podsystemy:
Układ decyzyjny (sterujący, regulacyjny, zarządzania) - którego zadaniem jest analizowanie otoczenia i wnętrza organizacji, oraz podejmowanie decyzji odnoszących się do celów i misji, oraz sposobów i programów ich realizacji. Regulacji dokonuje on poprzez modyfikację odpowiednich bodźców, powodujących wyrównanie odchyleń od normy (ustalonych celów) powstałych w trakcie działania systemu. Obejmuje on stanowiska kierownicze, ustalenia hierarchiczne (strukturę organizacyjną), podział władzy. (doradztwo biznesowe Poznań) Układ wykonawczy, który realizuje postawione przez układ zarządzania zadania. Zadaniem jego jest przetwarzanie materiałów, surowców, i innych zasobów w ich fazach technologicznej obróbki. Obejmuje komórki bezpośrednio produkcyjne, komórki wykonawcze, służby pomocniczo-obsługowe, i inne mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie procesów transformacji (przetwarzania) zasobów i realizację usług. (doradztwo biznesowe Poznań) Podsystem informacyjny - niezbędny składnik sprawnego funkcjonowania organizacji, ponieważ, jak wspomniano już wcześniej, wymiana informacji jest warunkiem prawidłowego współdziałania. Rolą systemu informacyjnego jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych decydentów, gdyż aby podjąć właściwą decyzję muszą oni posiadać niezbędne do jej podjęcia informacje. System informacyjny jest układem integrującym technologię i działania ludzkie w organizacji. (doradztwo biznesowe Poznań) TS 16949 HACCP BRC

Skontaktuj się z nami lub umów na konsultację

BUSINESS SERVICE

spółka z o.o.

adres: 61-608 POZNAŃ

ul. Błażeja 54 D

NIP:779-00-45-301

REGON:630181548

KRS:0000074635

(Sąd Rejonowy w Poznaniu)

 www.business-service.com.pl

dyrektor@b-s.com.pl

61 8-220-933

61 8-242-669

61 8-242-589

61 8-244-840

 

Godziny otwarcia: od 8 do 16.Aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania lub umówić sie na konsultację zadzwoń:

+48 61 822 09 33 lub wyślij e-mail.Aktualności

Firma BUSINESS SERVICE spółka z o.o. jest dostępna online dzięki nowej stronie internetowej. Nasza firma konsultingowa ma nadzieję, ze dzięki temu, wszyscy potencjalni klienci będą mieli możliwość i okazję by zapoznać się z kompleksową ofertą i dadzą się przekonać do skorzystania z naszych usług.

Więcej aktualności.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© BUSINESS SERVICE spółka z o.o.

Pozycjonowanie strony- Widzialni.pl