Braliśmy udział w Kongresie INNOVA MED

W marcu wzieliśmy udział w Kongresie INNOVA MED, odbywajacym sie w Poznaniu. Wygłosilismy prelekcje nt. integracji systemów zarzadzania w placówkach medycznych.

Omówilismy imtegrację:

 • Systemów Zarządzania Jakością według wymagań PN-N ISO 9001:2015
 • Systemów Zarządzania Środowiskowego według wymagań PN-N ISO 14001:2015
 • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według wymagań PN-N 18001:2004 (OHSAS 18001:2007),
 • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według PN ISO/IEC 27001:2013
 • Systemów Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności według ISO 22000 

Nowy rodzaj usług: ISO 13485 oraz dokumentacja medyczna CE wyrobów medycznych:

 • Zgłoszenie wyrobu medycznego (odpowiednio do klasy wyrobu i stosowania) do Urzędu Rejestracji oraz prowadzenie postępowania w ramach kontroli wyrobu przed Urzędem
 • Przygotowanie oznakowania opakowań zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych i właściwych aktów wykonawczych
 • Przygotowanie i doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji wyrobów medycznych
 • Dokumenty analizy ryzyka:
 • Dokumenty CE
 • Ocena przedkliniczna
 • Ocena kliniczna wyrobu medycznego
 • Sprawozdanie z Oceny klinicznej wyrobu medycznego
 • Systematyczny przeglądu doświadczeń gromadzonych po wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu
 • Kompleksowe badania kliniczne
 • Wdrażanie systemu zarządzania jakością w produkcji wyrobów medycznych wg PN-EN ISO 13485:2012