Aktualności

System zarządzania w promocyjnej ofercie

W związku z dużym zainteresowaniem wdrożeniami norm ISO 9001 i ISO 14001 pragniemy poinformować o promocyjnych ofertach, ważnych do końca sierpnia 2022 roku: Oferta I: wdrożenie SZJ opartego o normę 14001 w specjalnej cenie dla podmiotów posiadających już ISO 9001, Oferta II: wdrożenie łącznie norm ISO 9001 i 14001 w specjalnej cenie dla podmiotów zainteresowanych implementacją systemu zarządzania jakością i środowiskiem, niezależnie od branży. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, która uwzględni potencjał i potrzeby Państwa Organizacji: Kontakt

Kolejny pozytywny audyt

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnich dniach nasz Klient z branży motoryzacyjnej otrzymał doroczny certyfikat systemów zarządzania jakością ISO 9001 i 14001. Miło nam donieść, że w ramach modernizacji obiektów produkcyjnych i instalacji paneli fotowoltaicznych nasz Kontrahent znacząco zmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Jest to wynikiem przeprowadzonego przed wdrożeniem przeglądu systemu zarządzania, w którym wskazano ten obszar jako jeden z kluczowych dla funkcjonowania organizacji zgodnie z normą ISO 14001.

Nowości

Na pytania Klientów odpowiadamy, że zajmujemy się wdrożeniami GDP ( Good Distribution Practices) Dobra Praktyka Dystrybucyjna z sukcesami. Zapraszamy do współpracy.

Standard ofertowania w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

Przygotowując ofertę w odpowiedzi na zapytanie o cenę wdrożenia, bierzemy pod uwagę następujące informacje, które pozwalają nam ocenić złożoność i zakres czasowy projektu: A. Branża działania i rodzaj działalności (produkcja, usługi, handel, administracja, służba zdrowia, itd.). B. Miejsce dziania i rozpiętość organizacyjną (w tym istnienie oddziałów). C. Liczba pracowników i podwykonawców, zaangażowanych w realizację procesów. D. Organizacja czasu pracy (np. zmianowość, praca zdalna, kooperacja). E. Posiadanie systemu kontroli jakości i pełnomocnika jakości, koordynującego wdrożenie ISO w organizacji. F. Preferowana forma wdrożenia (zakończona certyfikacją, czy też nie). Po pierwszym kontakcie prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na powyższe kwestie bezpośrednio w rozmowie, albo drogą mailową. Jest to podyktowaną naszą troską o wiarygodną wycenę naszej pracy i przybliżenie się do ostatecznego kosztu wdrożenia dla Klienta. Zapraszamy do współpracy! Kontakt