Braliśmy udział w Kongresie INNOVA MED

W marcu wzieliśmy udział w Kongresie INNOVA MED, odbywajacym sie w Poznaniu. Wygłosilismy prelekcje nt. integracji systemów zarzadzania w placówkach medycznych.

Omówilismy imtegrację:

  • Systemów Zarządzania Jakością według wymagań PN-N ISO 9001:2015
  • Systemów Zarządzania Środowiskowego według wymagań PN-N ISO 14001:2015
  • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według wymagań PN-N 18001:2004 (OHSAS 18001:2007),
  • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według PN ISO/IEC 27001:2013
  • Systemów Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności według ISO 22000