AKTUALIZACJA STUDIUM WYKONALNOŚCI MKA

Właśnie zaktualizowaliśmy studium wykonalności dla projektu unijnego "Zintegrowany System Transportu - Małopolska Karta Aglomeracyjna" .