OCHRONA ZDROWIA SIĘ CERTYFIKUJE

Coraz większe zainteresowanie systemami zarządzania generują placówki ochrony zdrowia. Dzieki uzyskanym certyfikatom zyskują dodatkowe punkty w rankingu NFZ. Przy okazji korzystają z tego Pacjenci.