SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚC BIZNESU

Inntesyfikujemy prace związane z popularyzacją spełcznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dla dobrego przykładu sami wprowadzilismy szereg rozwiązań w tej dziedzinie.