CERTYFIKACJA CDiTO KATOWICE NA ZGODNOŚĆ Z ISO 9001, ISO 14001 I PN-N 18001

Zakończyliśmy audity w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice. Zintegrowany System Zarzadzania certyfikować czas zaczać.