SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA

Wdrażamy obecnie trzy kolejne SZBI według ISO 27001 w placówkach ochrony zdrowia. Osiągnięcie pełnej poufności, integralności i dostępności informacji, zarówno w wersji papierowej, jak też elektronicznej podniesie sprawność działania jednostek, zagwarantuje spełnienie wymagań prawnych oraz zapewni pacjentom większy komfort i jakość leczenia.