MAŁOPOLSKA KARTA AGLOMERACYJNA

Zakończyliśmy opracowanie Studium Wykonalności dla projektu "Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA)".