Standard ofertowania w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

Przygotowując ofertę w odpowiedzi na zapytanie o cenę wdrożenia, bierzemy pod uwagę następujące informacje, które pozwalają nam ocenić złożoność i zakres czasowy projektu: A. Branża działania i rodzaj działalności (produkcja, usługi, handel, administracja, służba zdrowia, itd.). B. Miejsce dziania i rozpiętość organizacyjną (w tym istnienie oddziałów). C. Liczba pracowników i podwykonawców, zaangażowanych w realizację procesów. D. Organizacja czasu pracy (np. zmianowość, praca zdalna, kooperacja). E. Posiadanie systemu kontroli jakości i pełnomocnika jakości, koordynującego wdrożenie ISO w organizacji. F. Preferowana forma wdrożenia (zakończona certyfikacją, czy też nie). Po pierwszym kontakcie prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na powyższe kwestie bezpośrednio w rozmowie, albo drogą mailową. Jest to podyktowaną naszą troską o wiarygodną wycenę naszej pracy i przybliżenie się do ostatecznego kosztu wdrożenia dla Klienta. Zapraszamy do współpracy! Kontakt