Usługa doradcza w Kaliszu

Właśnie zakończylismy na zlecenie Kurii Diecezjalnej w Kaliszu opracowanie wniosku o udzielenie dotacji w ramach Poddziałania 8.1.2 "Kształcenie ogólne - projekty konkursowe" dla nowo tworzonego Technikum Stolarsko-Meblarskiego im. Św. Józefa w Kaliszu.

Zintegrowany system zarządzania w recyklingu

Wdrażamy własnie zintegrowany system zarzadzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001) dla firmy recyklingowej nowej generacji. We wrześniu będzie o niej głośno.

 

AS 9100 dla LHM Poland

Zakończyliśmy wdrażanie systemu zarządzania jakością dla produkcji lotniczej w firmie LHM Poland. Kropkę nad "i" postawił amerykański auditor z firmy INTERTEK. W ten sposób po raz kolejny został przełamany monopol Polski południowo-wschodniej w dziedzinie lotnictwa - na Pomorzy także jest mozliwa produkcja zgodna z AS 9100.

Kurs w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie

W dniach 27-28 kwiecień 2016 prowadzimy w ZCO kurs dla auditorów wewnętrznych  zintegrowanego systemu zarządzania według normy PN-EN ISO 19011:2012, obejmującego także wymagania norm: PN-EN ISO 9001: 2009, PN-EN ISO 14001:2005 PN-N-18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2013,  PN-N ISO 22000:2006.