Kolejny europejski system ekozarządzania i audytu EMAS wdrożony

Szpital w Szczecinie uzyskał przy wsparciu doradczym i szkoleniowym ze strony firmy "BUSINESS SERVICE" spółka z o.o. certyfikat EMAS. Przystępując do europejskiego systemu ekozarządzania i audytu stał sie jedną z nielicznych polskich organizacji, która w sposób publiczny udostępniła swoją deklaracje środowiskową.