SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚC BIZNESU

Inntesyfikujemy prace związane z popularyzacją spełcznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dla dobrego przykładu sami wprowadzilismy szereg rozwiązań w tej dziedzinie.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ONKOLOGII

W kwietniu zakończyliśmy wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem Informacji w Centrum Zarządzania Onkologią. Nasza praca została wysoko oceniona przez auditorów z jednostki certyfikacyjnej DNV - Germanischer Lloyd.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA

Wdrażamy obecnie trzy kolejne SZBI według ISO 27001 w placówkach ochrony zdrowia. Osiągnięcie pełnej poufności, integralności i dostępności informacji, zarówno w wersji papierowej, jak też elektronicznej podniesie sprawność działania jednostek, zagwarantuje spełnienie wymagań prawnych oraz zapewni pacjentom większy komfort i jakość leczenia.

NOWA SPECJALNOŚĆ

Z przyjemnością informujemy naszych Klientów, że wprowadziliśmy do wachlarza naszych usług także wdrażanie systemów zarządzania jakością w ochronie zdrowia według PN-N 15224:2013.