SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA

Wdrażamy obecnie trzy kolejne SZBI według ISO 27001 w placówkach ochrony zdrowia. Osiągnięcie pełnej poufności, integralności i dostępności informacji, zarówno w wersji papierowej, jak też elektronicznej podniesie sprawność działania jednostek, zagwarantuje spełnienie wymagań prawnych oraz zapewni pacjentom większy komfort i jakość leczenia.

NOWA SPECJALNOŚĆ

Z przyjemnością informujemy naszych Klientów, że wprowadziliśmy do wachlarza naszych usług także wdrażanie systemów zarządzania jakością w ochronie zdrowia według PN-N 15224:2013.

Zintegrowane systemy zarządzania dla Onkologii

Rozpoczęliśmy wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy oraz standardy medyczne) w kolejnym (już czternastym) ośrodku onkologicznym w Polsce.