Zintegrowane systemy zarządzania dla Onkologii

Rozpoczęliśmy wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy oraz standardy medyczne) w kolejnym (już czternastym) ośrodku onkologicznym w Polsce.

Kolejny europejski system ekozarządzania i audytu EMAS wdrożony

Szpital w Szczecinie uzyskał przy wsparciu doradczym i szkoleniowym ze strony firmy "BUSINESS SERVICE" spółka z o.o. certyfikat EMAS. Przystępując do europejskiego systemu ekozarządzania i audytu stał sie jedną z nielicznych polskich organizacji, która w sposób publiczny udostępniła swoją deklaracje środowiskową.