Kadra

"BUSINESS SERVICE" to kadra kilkunastu stałych pracowników merytorycznych i technicznych oraz wielu współpracujących ekspertów gotowych do współdziałania przy najbardziej złożonych projektach. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się realizacji każdego tematu w krótkim czasie i dowolnym języku - gwarantując wysoki poziom opracowań w myśl naszej dewizy: "Jakość bez granic".

Wszyscy nasi pracownicy posiadają wyższe wykształcenie. Zatrudniamy absolwentów takich poznańskich uczelni, jak Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy. Oprócz studiów magisterskich pracownicy merytoryczni przeszli gruntowne szkolenia zawodowe i posiadają kwalifikacje auditorów systemów jakości, środowiskowych i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów. Każdy zatrudniony posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym, posiada prawo jazdy oraz ma doskonale opanowany warsztat pracy wspomagany bogato oprogramowanym zestawem komputerowym