O nas

Biuro doradztwa gospodarczego "BUSINESS SERVICE" spółka z o.o. powstało w 1993 roku z nazwą chronioną w Urzędzie Patentowym. W okresie swego istnienia eksperci i konsultanci firmy wykonali około 3000 różnorodnych ekspertyz, opinii, raportów, wdrożeń, konsultacji i szkoleń.

Biuro doradztwa gospodarczego „BUSINESS SERVICE” spółka z o.o. to kadra kilkunastu stałych pracowników merytorycznych i technicznych oraz wielu współpracujących ekspertów gotowych do współdziałania przy bardziej złożonych projektach. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się realizacji każdego tematu w krótkim czasie i dowolnym języku - gwarantując wysoki poziom opracowań w myśl naszej dewizy: "Jakość bez granic".

Pracownicy naszej firmy uczestniczyli między innymi:

 • W tworzeniu około 200 podmiotów gospodarczych, w tym w większości spółek o statusie jonit ventures
 • W procesie prywatyzacji (kapitałowej i likwidacyjnej) około 100 przedsiębiorstw państwowych
 • W wycenie (metodami majątkowymi i dochodowymi) około 100 przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego
 • W operacjach restrukturyzacji finansowej i sanacji około 60 firm
 • W około 30 ogólnopolskich i regionalnych badaniach marketingowych na rynku dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych
 • W przygotowaniu wariantowych strategii rozwoju dla około 30 dużych podmiotów gospodarczych
 • W opracowaniu około 100 techniczno-ekonomicznych studiów przedinwestycyjnych sporządzonych zgodnie z metodyką UNIDO
 • We wdrożeniu ponad 1000 systemów zgodnych z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 17025, ISO 29001, ISO 50001, PN-N 18001, OHSAS 18001, AQAP, HACCP, IFS, BRC, GMP, ISO 3834, ISO 1090.

Działamy nie tylko w Poznaniu i Wielkopolsce, lecz na terenie całej Polski. Mamy Klientów z Kostrzyna nad Odrą, z Darłowa nad Bałtykiem, z Rymanowa na Podkarpaciu, z Chełma na Podlasiu, a także z Warszawy, Białegostoku, Lublina, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Bydgoszczy i setek innych mniejszych miast. Świadczymy też usługi dla firm z terenu Europy Zachodniej. Cały czas bowiem integracja polskiej gospodarki z wymaganiami Unii Europejskiej jest głównym mottem naszego działania.

W ostatnim okresie naszą specjalnością stało się wdrażanie następujących systemów:

 • Zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg niemieckiego VDA, amerykańskiego QS i normy ISO/TS 16949,
 • Zarządzania środowiskowe wg normy ISO 14001 oraz europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS,
 • Zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i opakowań wg norm FSSC 22000 i ISO 22000 oraz wymagań HACCP, a także specyfikacji BRC, IFS,
 • Zarządzania jakością dotyczące pasz wg standardu GMP+  we wszystkich wersjach B,
 • Zarządzania łańcuchem żywieniowym potwierdzające brak genetycznych modyfikacji wg standardu  VLOG,

W ramach wdrożenia oferujemy: kompleksowe opracowanie raportów, procedur, instrukcji, ksiąg i innych dokumentów, szkolenie załogi, audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, kompleksowe przeglądy, monitorowanie i doskonalenie systemów, serwis, aktualizację i integrację wdrożonych systemów, organizację procesów certyfikacji, pośrednictwo i doradztwo organizacyjno-techniczne.

Z przyjemnością wdrażamy także systemy:

 • Zarządzania jakością wg normy ISO 9001,
 • Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 oraz normy PN-N 18001,
 • Zarządzania energią wg normy ISO 50001,
 • Zarządzania jakością w laboratoriach wg normy ISO 17025,
 • Zarządzania jakością w projektowaniu i produkcji wyrobów medycznych wg normy ISO 13485 oraz dyrektywy medycznej (MDD).
 • Zarządzania jakością w przemyśle lotniczym i kosmonautyce wg normy AS 9100,
 • Zarządzania jakością w przemyśle wydobywczym, gazowym i petrochemicznym wg normy ISO 29001,
 • Zarządzania jakością według wymagań NATO zgodnie z wymaganiami AQAP,
 • Zarządzania łańcuchem żywieniowym bez genetycznych modyfikacji wg standardu  VLOG.

Realizujemy także obsługę procesów inwestycyjnych, poprzez:

 • Analizy inwestycyjne, w tym według metodyki UNIDO,
 • Studia wykonalności (Feasybility Study),
 • Biznes-plany,
 • Wnioski kredytowe,
 • Analizy ekonomiczne i finansowe,
 • Plany marketingowe,
 • Strategie i koncepcje rozwoju.

W ramach świadczonych usług, w ciągu 20 lat oceniliśmy już opłacalność zainwestowania kilkuset milionów USD. Dokonaliśmy tego poprzez:

 • Opracowania przedinwestycyjne
 • Studia wykonalności, w tym według metodyki UNIDO, 
 • Opinie instytucjonalno-prawne
 • Badanie logiki interwencji
 • Analizy przestrzenno-planistyczne lokalizacji i przebiegu
 • Analizy (studia wykonalności)  techniczne i technologiczne
 • Analizy rynkowe i SWOT
 • Analizy ekonomiczne i finansowe
 • Analizy wskaźnikowe efektywności
 • Testy ryzyka i wrażliwości krytycznych parametrów inwestycji
 • Analizy społeczno-kulturowe
 • Analizy kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych oraz podatkowe
 • Analizy wielokryterialnego wyboru optymalnego wariantu inwestycji
 • Biznes-plany,
 • Wnioski kredytowe,
 • Plany marketingowe,
 • Strategie i koncepcje rozwoju.

 

Naszym największym Klientem w tym zakresie jest miasto Poznań.

Aby podnieść poziom świadczonych usług wdrożyliśmy pięć systemów zarządzania wg norm:

 • ISO 9001 - system zarządzania jakością,
 • ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego w pełni zgodny z wymaganiami EMAS,
 • PN-N-18001 (OHSAS 18001) - system zarządzania BHP,
 • ISO 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • ISO 50001 – SYSTEM zarządzania energią.