ISO 14001:2015

ISO 14001 oraz EMAS to dwa, częściowo przenikające się pojęcia, które nierozerwalnie związane z zarządzaniem środowiskowym.

ISO 14001 – norma zarządzania środowiskowego

ISO 14001 jest jednym ze standardów stosowanych w zarządzaniu środowiskowym, opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Pierwsza norma tego typu, nosząca nazwę BS 7750, przedstawiona została w roku w 1992 przez British Standard Institution (BSI). Cztery lata później, w roku 1996, BS 7750 zostało zastąpione przez międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego – ISO 14001. Ostatnia nowelizacja tej normy miała miejsce w roku 2015, stąd określenie ISO 14001:2005. Jej polska wersja wydana została przez Polski Komitet Normalizacyjny i zyskała oznaczenie PN-EN ISO 14001:2015.

Norma PN-EN ISO 14001:2015 umożliwia stworzenie systemu zarządzania środowiskowego, opierającego się na podejściu procesowym. Wyjątkowo duży nacisk (podobnie jak w standardzie ISO 9001) kładzie się tutaj na nieustanne doskonalenie działań w ramach określonych organizacji. Narzędziem, które ma to umożliwiać, jest tzw. cykl Deminga (nazywany również PDCA), zakładający cztery etapy działania zmierzającego do doskonalenia:

  • Plan – planowanie
  • Do – wykonanie
  • Check – sprawdzanie
  • Act – działanie

Zgodnie z ISO 14001, działania w zakresie systemu zarządzania środowiskowego powinny rozpoczynać się od identyfikacji aspektów środowiskowych. Na tej podstawie organizacje mogą tworzyć ewidencję tych aspektów, które są istotne w ich działalności. Dopiero wówczas możliwe jest wyodrębnienie celów, zadań oraz programów środowiskowych.

Wdrożenia ISO 14001:2015 to nasza specjalność.

EMAS – system zarządzania środowiskowego

EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie uczestniczyć mogą organizacje, wykraczające poza minimalny zakres zgodności z przepisami i nieustannie doskonalące swoje działania środowiskowe. Zasady funkcjonowania systemu określa rozporządzenie Parlamentu i Rady Europejskiej z 19 marca 2001 r. Polskie organizacje mogą uczestniczyć w EMAS od 1 maja 2004, czyli od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Podstawowym założeniem EMAS jest wyróżnienie organizacji, które podejmują dodatkowy wysiłek w celu doskonalenia swoich działań środowiskowych. Wdrożenie wymogów ISO 14001 jest jednym z kroków, które przybliżają organizacje do zdobycia certyfikatu EMAS.

Rejestracja w systemie EMAS wiąże się, w przeciwieństwie do ISO 14001, z koniecznością rejestrowania, analizowania oraz publicznego udostępnienia wszystkich działań środowiskowych podejmowanych przez organizację.

Certyfikaty EMAS – w tym się specjalizujemy. ISO 14001:2015 - zapraszamy.