Zarządzanie łańcuchem żywieniowym potwierdzające brak genetycznych modyfikacji wg standardu VLOG

VLOG – czyli zarządzanie łańcuchem żywieniowym, potwierdzające brak genetycznych modyfikacji wg niemieckiego standardu VLOG.

Standard VLOG („Ohne GenTechnik”) został stworzony przez niemieckie stowarzyszenie Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. w celu potwierdzania, że dany produkt spożywczy nie zawiera żadnych składników modyfikowanych genetycznie (GMO), ani dodatków (witamin, aromatów, enzymów itp.) wytwarzanych z pomocą GMO.

W 2016 roku opublikowano nową wersję (16.01) standardu, biorąc pod uwagę praktyczne doświadczenia z poprzedniego okresu. 

Poza standardowymi kwestionariuszami operacyjnymi VLOG dostarcza listy kontrolne, protokóły pobierania próbek i certyfikat non GMO. Aby uzyskać certyfikat zgodne z normą "Ohne Gentechn.

Aby otrzymać licencję na używanie pieczęci VLOG "Ohne GenTechnik" (produkt wytworzony bez stosowania GMO), należy przedstawić VLOG dowody zastosowanej metodyki badania (próbkowania) oraz  szacunek wielkości ryzyka przenoszenia składników genetycznie zmodyfikowanych.

 

VLOG wdrażanie oraz szkolenia ISO - to nasza specjalność. Rezultat naszego  doradztwa to certyfikaty ISO Poznań może być dumny z poziomu świadczonych usług doradczych.