TS 16949

ISO/TS 16949 zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym

ISO/TS 16949 to techniczna specyfikacja, która pozwoliła na ujednolicenie rozbieżnych norm systemów jakości, obowiązujących w branży motoryzacyjnej, takich jak:

  • amerykańskie QS-9000
  • niemieckie VDA 6.1
  • francuskie EAQF
  • włoskie AVSQ

Nadrzędnym celem ISO/TS 16949 było ustandaryzowanie norm obowiązujących w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego, a tym samym wyeliminowanie potrzeby przeprowadzania wielokrotnych certyfikacji dla spełnienia wymagań klientów z różnych krajów. W roku 2016 organizacja International Automotive Task Force (IATF) znowelizowała normę ISO/TS 16949, która nosi obecnie nazwę IATF 16949:2016 i w znacznej mierze nawiązuje do wymagań normy ISO 9001:2015 (norma ISO/TS 16949 nawiązywała zaś do poprzedniej wersji ISO 9001:2008).

Wraz z normą ISO 9001:2015, specyfikacja techniczna IATF 16949 precyzuje wymagania jakościowe z zakresu projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania produktów w przemyśle motoryzacyjnym. Standardy IATF 16949 zawierają również wymagania, dotyczące kwestii takich jak:

  • programowanie i realizacja poziomu brakowości zdefiniowanej w PPM (ilość braków w przeliczeniu na 1 milion wyprodukowanych wyrobów),
  • przyczynowo-skutkowa analiza powodów powstawania braków,
  • wykorzystywane techniki statystyczne, ciągłość metrologiczna wykonywanych pomiarów,
  • pełna identyfikacja dostaw.

Szkolenia ISO oraz standardy zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym (ISO oraz TS 16949) wdrożono między innymi w Poznaniu, który stał się ostatnio centrum motoryzacji (Volkswagen).