ISO 37120

ISO 37120 to norma nt. równoważonego rozwoju społecznego - wskaźniki usług miejskich i jakości życia według PN-ISO 37120:2015.

PN-ISO 37120:2015 to norma nt. równoważonego rozwoju społecznego - wskaźniki usług miejskich i jakości życia. W normie ISO 37120 zdefiniowano i określono metodykę dla zestawu wskaźników do sterowania i mierzenia efektów działalności w zakresie usług miejskich oraz jakości życia w mieście. Norma ISO 37120a ma zastosowanie do każdego miasta, gminy lub samorządu lokalnego, które podejmują się zmierzenia własnych efektów działalności w sposób porównywalny (z innymi miastami, zarówno w Polsce, jak też na świecie) i możliwy do zweryfikowania, niezależnie od wielkości i lokalizacji.