Zarząd

Mgr Danuta Napierkowska - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Studiów Pedagogicznych (drugi fakultet); praktyka zawodowa w Kolonii (Niemcy).

Od 1993 Dyrektor i Prokurent w spółce BUSINESS SERVICE.

Specjalista w dziedzinie analizy ekonomicznej i finansowej oraz badań marketingowych.

Wielokrotny koordynator analiz rynkowych i projektów nowych wdrożeń produktowych, a także współautor licznych strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Kierownik tematów w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001, zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 i EMAS, zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) wg normy ISO 27001, zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg normy ISO 22000 oraz HACCP, IFS, BRC i GMP.

Ekspert w dziedzinie zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

Współautor cyklu artykułów nt. integracji europejskiej.

cache_10590943
cache_10590944
cache_10590945